01/3643 799, 01/3643 968 info@frkaplus.hr
KONTAKT
01/3643 799, 01/3643 968
info@frkaplus.hr

Oglašavanje na privatnim i javnim površinama u gradu Zagrebu i uz frekventne dijelove autoceste
A1. Megaboard stupovi, wallscape panoi, reklamni panoi na nadvožnjacima...
Pokrivenost velikog dijela Hrvatske

FORMATI

Nadvožnjaci

Velike oglasne površine

Sve oglasne površine

O nama

Tvrtka Frka plus d.o.o. je već preko 10 godina prisutna na tržištu vanjskog oglašavanja kroz velike oglasne površine. Provjerite ponudu lokacija i odaberite rješenje optimalno za Vaše marketinške ciljeve.

Pročitaj više

FRKA PLUS d.o.o. - tvrtka za oglašavanje na velikim površinama
Trg Dražena Petrovića 3, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: 01/3643 799, 01/3643 968
Fax: 01/3643 794
E-maila: info@frkaplus.hr
OIB/VAT: 59436447300, Erste Bank, IBAN: HR732402006110535785

Reference